Interferente.ro Descopera Natura 5 iunie Ziua Mondiala a Mediului

Joi, 02 Iunie 2011 13:54

5 iunie - Ziua Mondială a Mediului

Ziua Mondială a Mediului (Ecologiei) este sărbătorită anual pe 5 iunie. Această zi a fost instituită în 1972 la prima Conferinţă Mondială a Naţiunilor Unite consacrată problemelor protecţiei mediului.

Conferinţa “Ecologia Umană” de la Stockholm este considerată un jalon în dezvoltarea mişcării globale de protecţie a mediului, începutul cooperarii internaţionale în acest domeniu atât de sensibil. Conferinţa s-a desfăşurat sub deviza “O singură planetă” şi a reunit un număr impresionant de participanţi, 113 naţiuni reprezentate prin foruri politice, ştiinţifice, tehnice, culturale, guvernamentale şi neguvernamentale. Acestea au adus în discuţie cele mai stringente probleme cu care se confruntă, s-au dezbătut idei şi soluţii.

Dintre realizările acestei conferinţe se numără înfiinţarea unui mecanism internaţional de coordonare şi supraveghere pentru mediu al ONU - Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - (UNEP), cu sediul la Nairobi.

A fost adoptat şi primul plan de acţiune pentru protecţia mediului, cu prevederea de a fi analizat şi revizuit periodic. Un alt document important semnat la Stockholm, a fost Declaraţia comună care cuprinde un set de 26 de principii. Primul principiu statuează că Omul are dreptul fundamental la libertate, egalitate şi condiţii corespunzătoare de viaţă într-un mediu de o calitate ce permite o viaţă demnă şi bunăstare şi poartă solemna responsabilitate de a proteja şi îmbunătăţi mediul pentru generaţiile prezente şi viitoare.

Prin decretarea zilei de 5 iunie, Ziua Mondială a Mediului, ONU încearcă să atragă atenţia atât opiniei publice, cât şi politicienilor, asupra problemelor de mediu. Ziua Mondială a Mediului este o sărbătoare a tuturor cetăţenilor de pe glob indiferent de continent, regiune, ţară, religie, rasă sau de altă natură.

Marcarea Zilei Mondiale a Mediului, în 5 iunie 2011, are loc sub deviza “Forests: Nature at your service” – “Pădurile: Natura în serviciul tău”.

Marcarea Zilei Mondiale a Mediului, în 5 iunie 2012, la 40 de ani de la instituirea Zilei Mondiale a Mediului, se desfăşoară sub deviza: "Green Economy: Does it include you? - "Economia Verde: te include şi pe tine?", punând accentul pe activităţile economice bazate pe energii regenerabile (eoliană, solară), cât şi pe eforturile de diminuare a consumurilor energetice şi de resurse naturale.

Acest eveniment trage un semnal de alarmă asupra problemelor de mediu existente pe plan local, naţional şi regional. Astfel, se reaminteşte anual omenirii cât de grave pot deveni lucrurile dacă nu se manifestă grijă pentru patrimoniul natural. În agenda evenimentelor sunt incluse activităţi care contribuie la promovarea principiilor ecologice şi dezvoltării durabile a vieţii în scopul asigurării unui viitor prosper şi sigur din punct de vedere ecologic.

Companiile, ministerele, organizaţiile neguvernamentale şi alţi factori ai societăţii pot etala resursele şi iniţiativele care promovează o economie şi un stil de viaţă “eco - verde” (o eficientă energetică mai bună, surse alternative de energie, conservarea pădurilor şi naturii în general, reciclarea eficientă a deşeurilor şi un consum care să nu afecteze mediul). Manifestările dedicate acestei zile se înscriu în efortul comun de transmitere către generaţiile viitoare a unui mediu curat şi sănătos, constituind un exemplu activ de colaborare între autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi societatea civilă.

Grijă faţă de mediu trebuie să fie o componenţa esenţială a dezvoltării morale, spirituale, sociale şi culturale a generaţiilor actuale.

Ziua Mondială a Mediului poate fi marcată pe mai multe căi şi anume campanii de informare şi de conştientizare a importanţei protecţiei mediului, concursuri şcolare, parade ale bicicliştilor, concerte ecologice, plantare a arborilor, eforturi de reciclare, campanii de colectare a deşeurilor şi multe altele.

Protecţia spaţiilor verzi în special din marile aglomeraţii urbane este o acţiune deosebit de importantă, acestea fiind adevărate refugii pentru mulţi dintre noi. Ceea ce facem în direcţia protejării acestora facem, în primul rând, pentru noi, pentru sănătatea noastră şi a generaţiilor care vor urma. Este important a implementa în mintea şi sufletul fiecărui locuitor al planetei, conceptul că omul, ca specie biologică, este dependent de natură şi nu poate trăi în afară ei.

Fiecare dintre noi poate contribui semnificativ la ameliorarea şi protejarea parcurilor, a spaţiilor verzi sau a grădinilor, precum şi la celebrarea acestei sărbători prin popularizare, participare şi susţinere.

Cum poate fiecare locuitor al planetei să protejeze mediul

· Să participe la acţiuni de voluntariat şi să susţină organizaţiile de protecţia mediului;

· Să meargă pe jos, cu bicicleta, cu rolele sau mijloacele de transport în comun în locul autoturismului propriu;

· Să recicleze tot ceea ce se poate recicla: hârtia, metalul, plasticul, sticla, bateriile;

· Să economisească hârtia, energia electrică şi apa;

· Să nu arunce deşeurile şi gunoaiele pe jos nici în oraşe, nici când sunt în mijlocul naturii;

· Să planteze un copac sau să întreţină spaţiile verzi comune sau individuale;

· Să repare ceea ce este stricat şi să doneze ceea ce nu îi mai foloseşte;

· Să-i înveţe pe cei din jurul său de importanţa protejării mediului.


Related news items:
Newer news items:
Older news items: