Interferente.ro Cultura Religie Arsenie Boca carti

Marţi, 24 Aprilie 2012 19:07

Arsenie Boca - cărţi

 

Când este să vorbim despre „Sfântul Ardealului”, Părintele Arsenie Boca, cuvintele noastre nu pot cuprinde toată măreţia acestui om. A fost nu doar un cititor al inimii şi un izvor de credinţă ci şi un adevărat prooroc. Un amestec desăvârşit de credinţă, geniu, clarviziune şi har. Miracolele şi vindecările sale, înfăptuite atât în timpul vieţii cât şi după moarte, au făcut din Părintele Arsenie Boca un reper al creştinătăţii şi unul dintre cei mai iubiţi duhovnici.

 

După căderea comunismului au fost publicate mai multe din scrierile sale care au circulat până atunci în manuscris (adesea în mai multe variante) precum şi cărţi ale altor autori şi monahi despre Părintele Arsenie Boca.

 

Cărţi scrise de Părintele Arsenie Boca

 

Arsenie Boca - Cărarea împărăţiei

Una dintre cele mai cunoscute cărţi ale Părintelui Arsenie Boca, în care ne vorbeşte despre credinţă, dragoste, teamă, revoltă şi despre faptul că necazurile, supărările şi bolile apar ca urmare a unor greşeli personale. Ceea ce este important de reţinut este faptul că Dumnezeu este alături de noi în tot ceea ce întreprindem dacă avem credinţă şi că nici unul dintre noi nu primeşte de la Dumnezeu o cruce mai grea decât cea pe care o poate duce. Şi să nu uităm că: “Dumnezeu nu ne cere minuni. Acelea le face El.”

 

Arsenie Boca - Lupta duhovnicească

Ca şi creştini suntem într-o permanentă luptă, cu lumea, cu trupul şi cu diavolul. Ideea de bază reliefată de Arsenie Boca în această carte este aceea că “cei ce umblă după plăceri de orice fel, nu vor scăpa de primejdie, căci sub orice plăcere se ascunde un şarpe. Numai atâta mângâiere putem aduce între oameni, câtă amărăciune putem să bem în locul celor ce vrem să-i mângâiem”.

 

Arsenie Boca - Trepte spre vieţuirea în monahism

Cum ne putem lepăda de lume şi să vieţuim în monahism, o carte adresată călugărilor. Lepădarea de lume are două trepte. Întâi ne lepădăm de lumea din afară şi de tot ce ne-ar putea ţine legaţi de ea. În al doilea rând ne lepădăm şi de toate asemănările noastre lăuntrice cu lumea. Îndrumările recomandate călugărilor pot fi de folos şi creştinilor în general. 

 

Arsenie Boca - Fotografii şi ziceri

Cartea cuprinde 12 fotografii, o scurtă biografie şi 103 ziceri. Cele 12 fotografii, realizate între anii 1935 – 1950, ni-l prezintă pe Părintele Arsenie ca diacon, ca preot şi duhovnic la Sâmbăta de Sus, la Mănăstirea Prislop, la chilia din munte săpată la izvorul Văii Sâmbăta sau la Sibiu împreună cu familia Părintelui profesor Dumitru Stăniloae.

 

Arsenie Boca - Biserica de la Drăgănescu: “Capelă Sixtină” a Ortodoxiei româneşti

O simplă bisericuţă de sat, având ca protector pe Sfântul Ierarh Nicolae, a ajuns graţie măiestriei Părintelui Arsenie, o biserică unică în lume. Unică prin pictura care îi dă o notă de originalitate neîntrecută şi prin harul părintelui Arsenie care a muncit aici şi ne-a relevat fundamentele teologiei ortodoxe şi conştiinţa autoprezenţei lui Dumnezeu.

 

Arsenie Boca - Ridicarea căsătoriei la înălţimea de Tăină - îndrumător duhovnicesc

Arsenie Boca - Pravila albă. Sfaturi pentru cei căsătoriţi

Cărţi special dedicate celor căsătoriţi. Căsătoria este una dintre cele şapte Taine iar familia este stâlpul societăţii. Părintele Ioan Sabău spune despre Părintele Arsenie că “toată viaţa şi scrierea lui a fost spre sfinţirea familiei”.

 

Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca. Mărgăritare duhovniceşti

Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca. Omul zidire de mare preţ

Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca. Despre dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni

Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca. Rostul încercărilor

Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca. Fericirea de a cunoaşte calea

Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca. Tinerii, familia şi copiii născuţi în lanţuri

Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca. Despre îndumnezeirea omului prin Har

Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca. Talanţii Împărăţiei 

Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca. Despre durerile oamenilor

Arsenie Boca - Se umplu măsurile şi se plinesc vremurile

Arsenie Boca - Seminţe duhovniceşti

 

Contribuţii

 

Părintele Dumitru Stăniloae spune despre Arsenie Boca că este un “ctitor de frunte al Filocaliei româneşti”. Arsenie Boca este cel care l-a ajutat pe Dumitru Stăniloae în demersul de a traduce Filocalia.

 

Cărţi scrise despre Părintele Arsenie Boca

 

Părintele Arsenie Boca, mare îndrumător de suflete din secolul XX - Autor: Ioan Gînscă

Părintele Arsenie Boca, un sfânt al zilelor noastre - Autor: Dan Lucinescu

Alte mărturii despre Părintele Arsenie Boca - Autor: Ion Cismileanu

Noi mărturii despre Părintele Arsenie Boca - Autor: Ioan Cismileanu

Mărturii din Ţara Făgăraşului despre Pr. Arsenie Boca - Autor: Ion Cismileanu

Memorii, volumul II - Autor: Nichifor Crainic

Arhangelul de la Prislop - Autor: Daniil Stoenescu

Părintele Arsenie - Omul îmbrăcat în haină de in şi Ingerul cu cădelniţă de aur - Autor: Daniil Stoenescu

Să ne rugăm 8 zile cu Părintele Arsenie Boca - Autor: Constantin Necula

O întâlnire binecuvântată cu Părintele Arsenie Boca - O mărturie a doamnei Aspazia Otel Petrescu, fost deţinut politic

Părintele Arsenie Boca - Mărturia Părintelui Pantelimon Munteanu

Părintele Arsenie Boca, o viaţă închinată schimbării vieţii noastre - Autor: Natalia Corlean

Părintele Arsenie Boca în atenţia poliţiei politice din România - Autori: George Enache, Adrian Nicolae Petcu


Related news items:
Newer news items:
Older news items: