Interferente.ro Cultura Citate Citate despre unire si unitatea romanilor de Mihai Eminescu

Miercuri, 25 Octombrie 2017 00:13

Citate despre unire si unitatea romanilor de Mihai Eminescu

Citate despre unire si unitatea romanilor de Mihai EminescuAcum nu mai poate succede o operă bună decât atunci când vocea poporului se face auzită tare şi clar până şi în cercurile cele mai înalte, spre a li se face cunoscut cu preciziune: ceea ce vrem şi ceea ce nu vrem. Mihai Eminescu

Iubesc acest popor bun, blând, omenos, pe spatele căruia diplomaţii croiesc carte şi rezbele, zugrăvesc împărăţii despre cari lui neci prin gând nu-i trece, iubesc acest popor care nu serveşte decât de catalici tuturor acelora ce se-nalţă la putere, popor nenorocit care geme sub măreţia tuturor palatelor de gheaţă ce i le aşezăm pe umeri. Mihai Eminescu

Naţiunea română din toate naţiile orientului are cel mai frumos viitor, este mare, cred mai mare la 10 milioane, este compactă şi cuprinde tot ţinutul din Tisa până la Marea Neagră şi din Carpaţi la Balcani, căci trebuie să ştii că în Transilvania, afară de vreo 400 mii de secui şisaşi, ungurii numai vreo câteva mii şi încolo tot români. Asemenea, în Banat. Dincoace de Tisa sunt foarte puţini sârbi. În Bulgaria se află puţini prin oraşeşi apoi între Vidin şiNişşi dincolo de Blacani; românii se întind în toată Bulgaria proprie şi pe tot malul drept al Dunării, până la Belgrad. În partea serbică pe Dunăre, după cum mi s-a spus, sunt mai mult de 40 mii familii române. Bulgaria proprie dar, după locuitorii ei de astăzi, este o ţară românească, vezi dar că am drept să regulez hotarele patriei noastre până în Balcani. Mihai Eminescu

Politiceşte putem fi despărţiţi, dar unitatea noastră de rasă şi de limbă e o realitate atât de mare şi de energică, încât nici ignoranţa, nici sila n-o pot tăgădui… Azi limba este una, azi datina e una, rasa e una şi etnologic e unul şi acelaşi popor, care nu mai doarme somnul pământului şi al veacurilor. Mihai Eminescu

Trebuie să ne simţim şi înţelegem cu acurateţă unul pre altul, pentru ca să facem de ruşine viclenia inamicilor noştri comuni, a căror ţintă rămâne totdeauna aceeaşi şi cari nu vor nimica mai puţin decât de a ne dezbina întotdeauna. Niciun popor să nu se lase sedus de la flamura comună prin promisiuni cari se inspire doar conducătorii lui. Să ne aducem aminte de trecut, care ne-a învăţat cu mii de fapte atât de amare cum că numai o solidaritate tare poate să ne îndestuleze şi să îndeplinească toate la care suntem îndreptăţiţi. Să ne ferim din calea ademenirilor contrarilor, fie ele cât de strălucite! Mihai Eminescu

E un popor …o limbă…un singur Dumnezeu

Trecutul e în mine şi eu sunt în trecut,

Precum trăieşte cerul în marea ce-l respiră. Mihai Eminescu


Related news items:
Newer news items:
Older news items: