Interferente.ro Cultura Citate Citate despre unire si unitatea romanilor de Nicolae Iorga

Luni, 23 Octombrie 2017 00:10

Citate despre unire si unitatea romanilor de Nicolae Iorga

Citate despre unire si unitatea romanilor de Nicolae IorgaAceastă unire românească n-ar avea nicio valoare dacă nu s-ar sprijini pe însăşi conştiinţa noastră despre necesitatea ei, despre caracterul ei sacru, nezguduit, despre ceea ce e astăzi; ceea ce nu înţelege o mulţime de lume, o condiţie pentru existenţa însăşi a poporului nostru. Nicolae Iorga

De la 1600 niciun român n-a mai putut gândi unirea fără uriaşa lui personalitate, fără paloşul sau securea lui ridicată spre cerul dreptăţii, fără chipul lui de curată si desăvârşită poezie tragică. Nicolae Iorga despre Mihai Viteazul

Ţinta noastră, domnilor, socotesc că nu poate fi alta decât unitatea naţională a românilor. Unitatea mai întâi în idei şi în sentimente, care să aducă apoi cu vremea unitatea politică…, să facă un trup politic, o naţie românească, un stat de şapte milioane de români. La crearea acestei naţionalităţi, la o reformare socială a românilor, bazată pe sfintele principii ale dreptăţii şi ale egalităţii, trebuie să ţintească toate silinţele noastre. Românismul, dar, e steagul nostru, supt dânsul trebuie să chemăm pe toţi românii. Nicolae Iorga

Un popor care nu-şi cunoaşte istoria e ca un copil care nu-şi cunoaşte părinţii. Nicolae Iorga

Unirea naţional-politică, de la anul 1918, nu se cuvine să fie înfăţişată, nici măcar în parte, ca un dar, coborât asupra neamului românesc din încrederea şi simpatia lumii civilizate, nici ca o alcătuire întâmplătoare, răsărită din greşelileduşmanilor de veacuri. Chiar dacă asemenea greşeli nu s-ar fi săvârşit niciodată împotriva românilor subjugaţi de-a lungul veacurilor de stăpânire ungurească, austriacă sau rusească, stăpânirile acestea nedrepte ar fi trebuit să se dezumfle şimicşoreze îndată ce dreptul tuturor popoarelor de a-şi croi soarta după buna lor pricepere a izbutit a se înălţa la treapta de putere hotărâtoare în noua întocmire a aşezământului de pace europeană. De aceea, Unirea românilor trebuie înfăţişată totdeauna - potrivit adevărului - ca urmarea firească a unei pregătiri istorice de sute de ani, în cursul cărora acest popor de eroi şi de mucenici a izbutit să-şi apere cu uimitoare stăruinţă "sărăcia şi nevoile şi neamul", rămânând împotriva, tuturor năvălirilor barbare şi vremelnicelor stăpâniri străine, în cea mai strânsă legătură cu pământul strămoşesc în care, ca într-un liman de mântuire, şi-a putut adăposti traiul de-a lungul vremilor de urgie. Nicolae Iorga

Unirea românească nu este legată de anumite momente, ci este zbaterea sufletească necontenită a unui întreg popor, creat unitar pentru a trăi şi pentru a rămânea în aceeaşi unitate neîntreruptă, este în mare parte şi întruparea unei epoce de renaşterenaţională. Unirea este întruparea în aceste timpuri a unui drept câştigat din moşistrămoşi, care trebuie să ne inspire în fiecare moment ajutându-ne să deosebim căile cele bune, care trebuiesc urmate, de căile rele, împotriva cărora orice conştiinţă românească trebuie să se îndrepte cu hotărâre! Nicolae Iorga


Related news items:
Newer news items:
Older news items: