Interferente.ro Cultura Diversitate Descrierea atmosferei de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 Ziua Unirii

Marţi, 31 Octombrie 2017 00:56

Descrierea atmosferei de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, Ziua Unirii

Sublim moment in istoria romanilor, Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Toate inimile romanilor au vibrat pe aceeasi frecventa, toate gandurile, faptele, inteligenta au fost puse in atingerea unui vis de veacuri: Unirea tuturor romanilor. Aceasta atmosfera inaltatoare a fost relatata de ziarele vremii: Ziarul Unirea si Ziarul local Alba Iulia.

Descrierea  atmosferei de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 Ziua Unirii

Adunarea de la Alba Iulia din 1 decembrie s-a desfăşurat în cadre atât de impozante şi de grandioase, cum puţine poate să arate istoria popoarelor. Pe câmpul lui Horea, pe lângă poarta cea mică era un ocean de capete, mii şi mii de codrii întregi de stindarde, care îmbiau privitorului cea mai sublimă privelişte ce se poate închipui. Măreţ tablou şi măreaţă manifestare a conştiinţei româneşti… A urmat o salvă de entuziasm ce nu se poate scrie cu condeiul, nici spune cu gura. Unii lăcrimau alţii intonau «pe al nostru steag» se îmbrăţişau, se sărutau de bucurie. A fost sufletul românesc scos din cătuşe la viaţă, a fost manifestarea cea mai sublimă şi cea mai spontană şi mai naturală, a sentimentelor care de veacuri stăteau înnăbuşite în sufletele tuturor românilor. Ziarul Unirea

Poporul român mândru ca niciodată, s-a manifestat mai presus de toate aşteptările. Pe o vreme de iarnă mizerabilă, cu zăpadă şi apă au venit din toate partile sutele, miile şi zeciile de mii pe jos, călări, cu căruţele sau cu trenurile. Peisajul era impresionant: căciulile Maramureşului, pălăriile Câmpiei, cuşmele Banatului, sumanele Ţării Bârsei şi ale Poenarilor. Gărzile de ordine erau de o frumuseţe rară, mai ales ale moţilor, înşiruite pe tot drumul, de la poarta cetăţii, în cetate până pe câmpul românilor unde se aduna mulţimea. Reporterul se întreba dacă vom avea prilejul să mai vedem cândva atâta frumuseţe, atâta mândrie şi atâta trezire a poporului nostru ca la Alba Iulia. Ziarul Unirea

Cea mai mare sărbătoare naţională a românilor. Peste 100.000 de români sosiţi la Alba Iulia ... La chemarea conducătorilor vrăjiţi de idealul măreţ râuri, râuri curgeau şirurile spre cetatea istorică a lui Mihai Viteazul. De la vlădică la opincă, de la copilaşul plăpând până la moşneagul gărbovit... erau de faţă la marea sărbătoare ... Visurile stropite cu atâtea lacrimi şi sânge s-au împlinit. Ziarul Alba Iulia

S-au întâlnit fraţii, s-au sărutat camarazii, s-au înfrăţit vitejii. Ce privelişte pentru sufletul românesc… inimile ameninţă să ne cadă din piept, ochii ne joacă în lacrimi, glasul ni-l frânge emoţia! Visul nostru al moşilor şi strămoşilor noştri, l-am văzut împlinindu-se. Ziarul Alba Iulia

ine aţi venit în sfânta cetate de slavă şi durere a neamului românesc… Voinţa naţională, care cu atâta putere zvâcneşte astăzi în toate păturile societăţii româneşti, în cele de sus, ca şi în cele de jos, ba poate în cele de jos mai mult ca în cele de sus, e chemată să arate că ceea ce Mihai Viteazul a înfăptuit numai pentru o clipă, noi avem să înfăptuim pe o veşnicie. Când un neam întreg gândeşte un singur gând şi inimile a milioane de oameni palpită de o singură simţire – oare este putere omenească, care sa-i poată sta împotrivă? Ziarul Alba Iulia

Fericirea care scânteiează în ochii tuturora nu se exprimă în multe cuvinte – consemna martorul ocular. Sentimentul e prea puternic şi prea sfânt. Ziarul Alba Iulia

Zi mare şi sfântă, şi cutremurătoare, menită de mai înainte ca să fie trecută printre marile date înscrise cu roşu în calendarul nostru ». .. De acum slobozi suntem să ne spunem cuvântul şi să ne alegem calea. Această cale nu poate să fie decât aceea a unirii noastre cu toţi românii într-un singur mare stat naţional unitar românesc… Articolul se încheia cu un salut adresat cuvântătorilor voinţei neamului, descălecători de Ţară nouă, mare şi unită, întemeietori de viaţă liberă şi tânără. Ziarul Alba Iulia


Related news items:
Newer news items:
Older news items: