Interferente.ro News Legislatie

Legislatie
Miercuri, 17 Noiembrie 2010 23:42

   CAPITOLUL XIII
  Dispozitii tranzitorii si finale

 

   Art. 137. - In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului va reevalua imprejurarile care au stat la baza masur [ … ]

Citeşte mai mult...
 
Miercuri, 17 Noiembrie 2010 23:38

   CAPITOLUL XI
  Reguli speciale de procedura

 

   Art. 124. - (1) Cauzele prevazute de prezenta lege privind stabilirea masurilor de protectie speciala sunt de competenta tribunalului de la domiciliul copilului.

   (2) Daca domiciliul copilului nu este cunoscut, competenta revine tribunalului [ … ]

Citeşte mai mult...
 
Miercuri, 17 Noiembrie 2010 23:33

   CAPITOLUL IX
  Licentierea si inspectia serviciilor de prevenire a separarii
copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a
copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai

 

   Art. 115. - (1) Autoritatile publice sau organismele private autorizate pot in [ … ]

Citeşte mai mult...
 
Miercuri, 17 Noiembrie 2010 23:25

   CAPITOLUL VII
  Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului

 

   SECŢIUNEA 1
  Institutii la nivel central

 

   Art. 100. - Monitorizarea respectarii principiilor si drepturilor stabilite de prezenta lege si de Conventia Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile co [ … ]

Citeşte mai mult...
 
Miercuri, 17 Noiembrie 2010 23:20

   CAPITOLUL VI
  Protectia copilului impotriva exploatarii

 

   Art. 85. - (1) Copilul are dreptul de a fi protejat impotriva oricaror forme de violenta, abuz, rele tratamente sau neglijenta.

   (2) Orice persoana fizica sau juridica, precum si copilul pot sesiza autoritatile abilitate de lege [ … ]

Citeşte mai mult...
 
Miercuri, 17 Noiembrie 2010 23:17

CAPITOLUL V
  Protectia copilului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal

 

   Art. 80. - (1) Pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala si care nu raspunde penal, la propunerea directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului in a carei unitate admi [ … ]

Citeşte mai mult...
 
Miercuri, 17 Noiembrie 2010 23:15

   CAPITOLUL IV
  Protectia copiilor refugiati si protectia copiilor in caz de conflict armat

 

   Art. 72. - (1) Copiii care solicita obtinerea statutului de refugiat, precum si cei care au obtinut acest statut beneficiaza de protectie si asistenta umanitara corespunzatoare pentru realizarea drep [ … ]

Citeşte mai mult...
 
Miercuri, 17 Noiembrie 2010 23:05

CAPITOLUL III
  Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv,
de ocrotirea parintilor sai

 

   SECŢIUNEA 1
  Dispozitii comune

 

   Art. 50. - Protectia speciala a copilului reprezinta ansamblul masurilor, prestatiilor si serviciilor destinate ingrijirii si dezvoltarii copilului [ … ]

Citeşte mai mult...
 
Miercuri, 17 Noiembrie 2010 22:48

CAPITOLUL II
  Drepturile copilului

 

   SECŢIUNEA 1
  Drepturi si libertati civile

 

   Art. 8. - (1) Copilul are dreptul la stabilirea si pastrarea identitatii sale.

   (2) Copilul este inregistrat imediat dupa nastere si are de la aceasta data dreptul la un nume, dreptul de a dobandi o ceta [ … ]

Citeşte mai mult...
 
Miercuri, 17 Noiembrie 2010 22:44

CAPITOLUL I
  Dispozitii generale si definitii

 

   Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza cadrul legal privind respectarea, promovarea si garantarea drepturilor copilului.

   (2) Autoritatile publice, organismele private autorizate, precum si persoanele fizice si persoanele juridice responsa [ … ]

Citeşte mai mult...
 
Miercuri, 17 Noiembrie 2010 22:09

Legea nr. 272/2004

privind protectia si promovarea drepturilor copilului

 

din 21/06/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23/06/2004

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.  

  

 

 

CAPITOLUL I. Dispozitii generale si definitii

 

CAPITOLUL II. Drepturile copilului [ … ]

Citeşte mai mult...