Interferente.ro Parinti si copii De Sarbatori Mesaje crestine de Paste

Marţi, 12 Aprilie 2011 04:00

Mesaje creştine de Paşte 

"Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel viu? Nu este aici ci a Înviat!" (Luca 5:6)

"Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată." (Ioan 11:25-26) 

"Cine crede în Fiul, are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu va rămâne peste el." (Ioan 3:36)

"Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc." (1 Corinteni 2:9)

"Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi." (Isaia 53:5)

"Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morţilor? Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat." (1 Corinteni 15:12-13)

"Hristos a fost prima persoană dintr-o mare mulţime a celor care vor fi înviaţi din nou. Moartea fizică a venit în lume printr-un singur om, Adam, de care toţi suntem legaţi. Însă toţi ce care au fost adoptaţi în familia lui Dumnezeu prin credinţa în Iisus Hristos vor primi o nouă viaţă." (1 Corinteni 15:20-22) 

"La fel cum Dumnezeu i-a înviat trupul lui Iisus, tot aşa trupurile noastre vor fi înviate la întoarcerea lui Iisus." (1 Corinteni 6:14)

"Dumnezeu nu găseşte nici o plăcere în moartea celor păcătoşi, şi doreşte ca ei să se întoarcă de la căile lor păcătoase ca să poată astfel trăi." (Ezechiel 33:11)

"Ci pe Domnul, pe Hristos, să-L sfinţiţi în inimile voastre şi să fiţi gata totdeauna să răspundeţi oricui vă cere socoteală despre nădejdea voastră." (1 Petru 3:15)

"Dar mai presus de toate, ţineţi din răsputeri la dragostea dintre voi, pentru că dragostea acoperă mulţime de păcate. Fiţi, între voi, iubitori de străini, fără cârtire. După darul pe care l-a primit fiecare, slujiţi unii altora, ca nişte buni iconomi ai harului celui de multe feluri al lui Dumnezeu. Dacă vorbeşte cineva, cuvintele lui să fie ca ale lui Dumnezeu; dacă slujeşte cineva, slujba lui să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca întru toate Dumnezeu să se slăvească prin Iisus Hristos, Căruia Îi este slava şi stăpânirea în vecii vecilor." (1 Petru 4:8-11)

"Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită." (1 Petru 5:8)

"Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi; cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăşte pe fratele său este ucigaş de oameni şi ştiţi că orice ucigaş de oameni nu are viaţă veşnică, dăinuitoare în El. În aceasta am cunoscut iubirea: că El Şi-a pus sufletul Său pentru noi, şi noi datori suntem să ne punem sufletele pentru fraţi. Iar cine are bogăţia lumii acesteia şi se uită la fratele său care este în nevoie şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în acela dragostea lui Dumnezeu ? Fiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta şi cu adevărul. În aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr şi în faţa lui Dumnezeu vom afla odihnă inimii noastre. Fiindcă, dacă ne osândeşte inima noastră, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră şi ştie toate. Iubiţilor, dacă inima noastră nu ne osândeşte, avem îndrăznire către Dumnezeu. Şi orice cerem, primim de la El, pentru că păzim poruncile Lui şi cele plăcute înaintea Lui facem. Şi aceasta este porunca Lui, ca să credem întru numele lui Iisus Hristos, Fiul Său, şi să ne iubim unul pe altul, precum ne-a dat poruncă. Cel ce păzeşte poruncile Lui rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu în el; şi prin aceasta cunoaştem că El rămâne în noi, din Duhul pe care ni L-a dat." (1 Ioan 3, 14-24)

"Dumnezeu nu vrea creştini căldicei, ci adevăraţi. Dacă vom privi înapoi, la Sodoma, ne vom preface ca femeia lui Lot, în stâlp de sare. Îi iubesc mai mult pe cei fierbinţi şi dăruiţi cu totul celor lumeşti, decât pe cei căldicei în cele duhovniceşti, deoarece primii, cu râvna pe care o au pentru cele lumeşti, se vor întoarce cândva către cele duhovniceşti." (Cuviosul Paisie Aghioritul)

 

Mai multe mesaje de Paste gasiti pe:

http://www.universdecopil.ro/Mesaje-sms-felicitari-si-statusuri-crestine-de-Paste.html

http://www.interferente.ro/Mesaje-sms-urari-si-felicitari-de-Paste.html

http://www.interferente.ro/Mesaje-si-citate-de-Paste.html


Related news items:
Newer news items:
Older news items: