Vineri, 26 Noiembrie 2010 18:58

O, ce veste minunată!

 

O, ce veste minunată

Lângă Viflaim se-arată!

Cerul strălucea,

Îngerii veneau

Pe-o rază curată.

 

 

        

Păstorilor din câmpie

Le vesteşte-o bucurie:

Că într-un mic locaş

Din acel oraş

S-a născut Mesia!

 

Păstorii cum auziră

Spre locaşul sfânt porniră

Unde L-au aflat

Prunc Prealuminat

Şi Îl preamăriră.

 

În coliba păstorească

Vrut-a Domnul să se nască

Fiul Său Cel Sfânt

Nouă pe pământ

Să ne mântuiască!

 

E Iisus, Păstorul Mare,

Turmă ca El nimeni n-are!

Noi Îl lăudăm

Şi ne închinăm

Cu credinţă mare!

 

O, ce veste minunată!

variantă  

 

O, ce veste minunată

În Viflaim ni s-arată!

Astăzi s-a născut

Cel făr de-nceput

Cum au spus proorocii.

        

Că la Viflaim Maria

Săvârşind călătoria,

Într-un mic sălaş

Lâng acel oraş

A născut pe Mesia

 

Pe Fiul în al Său nume,

Tatăl L-a trimis în lume,

Să se nască

Şi să crească,

Să ne mântuiască.

 

 


Related news items:
Newer news items:
Older news items: