Interferente.ro Cultura Poezii Poezii de Pasti

Duminică, 17 Aprilie 2016 01:08

Poezii de Pasti

Poezii dedicate Învierii lui Iisus Hristos, o preamărire în versuri a puterii de sacrificiu a Fiului lui Dumnezeu, izbăvitorul nostru din păcat: Rugăciune de George Toni Anițescu, Clopotele de Paşti de C. Z. Buzdugan, Imn al Învierii de Valeriu Gafencu și Tu ești de Marina Angela Glodici.

Rugăciune de George Toni Anițescu

Dă Doamne, lumină celui ce nu vede!

Dă Doamne, cântare celui ce n-aude!

Dă Doamne, credinţă celui ce nu crede!

Dă Doamne, IUBIRE inimilor crude!

Dă Doamne, cuvânt celui fără glas!

Dă Doamne, odihnă celui fără de popas!

Redă Doamne, mersul celui şchiopătând!

Şi ajută-l Doamne pe cel ce-i flămând!

Arată izvorul celui însetat

Şi alină dorul celui înstrăinat!

Arată poteca celui rătăcit

Şi dă-i neuitarea celui ce-a murit!

Dă Doamne, iertare celui ce-a greşit

Şi vindecă rana celui ce-i rănit!

Scurtează veşnicia celui ce pătimeşte!

Fă veşnică clipa celui ce iubeşte!

Păstrează amintirea a tot ce-a fost frumos

Şi dă-i îmbătrânirii un timp nedureros!

Dă Doamne, pe lângă ce vine din umblet,

Lumina și cântul, credinţa şi iubirea izvorului din suflet!

Mai multe poezii dedicate lui Hristos și Învierii găsiți accesând articolul: Poezii de Paste.


Clopotele de Paşti de C. Z. Buzdugan

Miezul nopții, e-o tăcere peste tot orașul, sfântă...
Dar deodată glas de clopot tot văzduhul îl frământă!

Dă semnalul, ca un tunet, primul, clopotul cel mare,
Grav, măreț vuind în noapte,-o războinică chemare

Răspândind talaz de sunet ca talazurile mării,
Tot mai grav, tot mai departe, în adâncurile zării.

Deșteptat din somn, răspunde clopotul cel mijlociu,
Cam dogit, bătrânul clopot, dar sfătos, cucernic, viu...

În sfârșit, cu ritmul vesel, clopotele mici și ele
Bat sonor în noaptea clară sub albastru plin de stele,

Iar metalicele note revărsate val cu val
Par o grindină de aur pe-o cupolă de cristal.

De departe-n lungi ecouri, mii de sunete de clopot
Își amestecă-armonia în acest feeric ropot.

- "Primăvara" lung răsună prin văzduhuri cadențat,
Iar ecoul blând răspunde: "Adevărat a înviat!"...

Și când templele sfințite deschid vechile lor porți
E-ntr-un gând întreg pământul: "A-nviat Hristos din morți!"...

Fraților, când voci de clopot spun minunea lui Iisus,
Ridicați-vă din țărnă, vă-nalțați mai sus, mai sus!

Deșteptați-vă și-aprindeți iarăși candela vegherii
Salutați în mândre cânturi sărbătoarea primăverii.

Uniți glasurile voastre cu al clopotelor cor
Înnoiți-va viața la al vieții sfânt izvor!...

Imn al Învierii de Valeriu Gafencu

Vă cheamă Domnul slavei la lumină,
Vă cheamă mucenicii-n veşnicii,
Fortificaţi biserica creştină
Cu pietre vii zidite-n temelii.

Să crească-n inimile voastre
Un om născut din nou armonios,
Pe sufletele voastre să se-mplânte
Pecetea Domnului Iisus Hristos.

Un clopot tainic miezul nopţii bate
Şi Iisus coboară pe pământ;
Din piepturile noastre-nsângerate
Răsună Imnul Învierii sfânt.

Veniţi creştini, luaţi lumină
Cu sufletul smerit, purificat;
Veniţi flămânzi, gustaţi din cină,
E nunta Fiului de Împărat.

Tu ești de Marina Angela Glodici

Tu eşti viaţa mea în viaţă,

Tu eşti hotarul nemărginit al sufletului meu.

Tu eşti clipirea sacră printre gene

Şi visul cel mare al visurilor.

Tu eşti comoara mea de mult aflată,

Tu eşti răstimpul meu fără hotar

Tu eşti chemarea mea cea mare

Tu eşti motivul traiului meu pământean.

Tu eşti şi zâmbetul printre suspine,

Tu eşti visarea ce mă duce-n rai

Tu eşti Viaţa care curge-n mine

Şi tot ce fac pentru cerescul trai.

Tu eşti dorinţa mea cea mai fierbinte,

Tu eşti suflarea mea care mi-ai dat-o

Tu eşti Stăpânul, Domnul, Savaotul!

Tu eşti şi haina mea cea mai curată.

Tu eşti în toate şi în totul – Slavă!

Tu eşti şi bucuria, fericirea mea,

Tu eşti şi Cel pe care-l aştept să vină

Tu Domnul Domnilor - iubirea mea.

Tu eşti, Viaţă, Cale, Adevăr,

Tu eşti în universul meu chiar Totul!

Eu sunt un om răscumpărat şi-s viu,

Trăind prin Tine, eu cunosc eternul.


Related news items:
Newer news items:
Older news items: