Interferente.ro Cultura Diversitate Vasile Goldis Regele Ferdinand si Actul Unirii din 1 Decembrie 1918

Joi, 19 Octombrie 2017 00:00

Vasile Goldis, Regele Ferdinand si Actul Unirii din 1 Decembrie 1918

Vasile Goldis Regele Ferdinand si Actul Unirii din 1 Decembrie 1918Vasile Goldiş către Regele Ferdinand I cu prilejul înaintării Actului Unirii

Sire!

Unirea tuturor românilor într-un singur stat a trebuit să vie. S-a înfăptuit prin suferinţe şi sacrificii.

Istoria se face prin legile firii mai presus decât orice putere omenească, dar obiectul şi mijlocul acestei legi este bietul om muritor. Fericiţi suntem noi românii de azi, că prin noi istoria săvârşeşte actul măreţ al Unirii tuturor românilor într-un singur stat şi prea fericiţi suntem, că norocul tocmai acum a destinat statului român domnia unui Rege mare, care a înţeles chemarea sfântă a istoriei şi s-a făcut luceafăr conducător al sufletului românesc.

Regele Ferdinand I către delegaţia care i-a prezentat Actul Unirii

În numele Românilor din Vechiul Regat, din Basarabia şi din Bucovina, astăzi uniţi, cu profundă recunoştinţă primesc hotărârea fraţilor noştri de peste Carpaţi, de a săvârşi Unitatea Naţională a tuturor Românilor şi declar pe veci unite în Regatul Român toate ţinuturile de Români de la Tisa până la Nistru.

Cu dragoste neţărmurită mi-am închinat viaţa scumpului meu popor, plin de credinţă în menirea lui istorică.

Prin lupte şi prin jertfe Dumnezeu ne-a dat să înfăptuim azi aspiraţiunile noastre cele mai sfinte. Mulţumindu-i din adâncul sufletelor, ne îndreptăm gândurile către cei care cu sângele lor au clădit noul temei al dezvoltării noastre naţionale.

Prin devotamentul neclintit pentru opera lor le vom arăta recunoştinţa noastră, prin el vom asigura roadele binefăcătoare ale crudelor încercări.

Pe acest temei al unei puternice democraţii şi al vieţii frăţeşti între popoare, vom răspunde de odată simţămintelor aliaţilor noştri, alături de cei care am luptat pentru marea cauză a dreptăţii şi a libertăţii în lume.


Related news items:
Newer news items:
Older news items: