Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


John maxwell-o autoritate in domeniul managementului scolar performant
Scris de mihaiela lazar   
Miercuri, 08 August 2018 00:00

JOHN MAXWELL-O AUTORITATE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI ȘCOLAR PERFORMANT

Numele: FILDAN MIHAELA

Calitatea: PROFESOR LIMBA ROMÂNĂ

Instituția: LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA

“Pentru a câştiga încrederea oamenilor, un lider trebuie sa aibă următoarele calităţi: competenţă, legătură şi caracter.”

John Maxwell

REZUMAT

John C. Maxwell, numit expertul Americii în domeniul conducerii, este fondatorul companiei Injoy, o organizaţiei ce îşi propune să-i ajute pe oameni să-şi maximizeze potenţialul personal şi pe cel de conducere. El este şi fondatorul organizaţiei Equip . Este autorul a douăzeci şi două de cărţi, dintre care cele mai multe vizează domeniul conducerii: Cum să devii o persoană cu influenţă, Atitudinea învingătoruluiDezvoltă liderul din tine, Dezvoltă liderii din jurul tău , etc.

În cele aproximativ două sute de pagini din cartea Cele 21 de legi incontestabile ale conducerii John Maxwell surprinde o panoramă extraordinară a ceea ce ar trebui să reprezinte dorinţa de a învăţa şi de a aplica principiile esenţiale ale conducerii.

John Maxwell aplică aceste legi în diverse domenii de activitate: afaceri, sistemul militar, religios, planul familiei, domeniul educaţiei, etc. Autorul subliniază vehement că: “totul se înalţă şi se prăbuşeşte datorită conducerii ”. Indiferent de lucrarea pe care o face un om, acesta trebuie să ştie că ea va dăinui sau va pieri în funcţie de conducere. Cinci principii de bază traversează ideea cărţii:

  • Personalul determină potenţialul organizaţiei.
  • Relaţiile determină starea de spirit a organizaţiei.
  • Structura determină mărimea  organizaţiei.
  • Viziunea determină direcţia organizaţiei.
  • Conducerea determină succesul organizaţiei.

Cuvinte-cheie: mnagement, lider, influență, empatie, prioritate, sacrificiu, performanță

1. Legea limitărilor şi legea influenţei

Abilitatea de a conduce determină nivelul eficienţei unei persoane.”

John Maxwell

Abilitatea de a conduce determină nivelul eficienţei unei persoane. Cu cât vrei să urci mai sus, cu atât ai mai mare nevoie de conducere. Cu cît vrei ca impactul tău să fie mai mare, cu atât influenţa ta trebuie să fie mai puternică. Eficienţa personală şi organizaţională este proporţională cu tăria conduceri. Munca managerului şcolar trebuie să fie eficientă, iar eficienţa se măreţe în funcţie de abilitatea de a conduce. Aceasta abilitate de a conduce trebuie să fie însoţită de dedicarea faţă de munca realizată. Fiind om, managerul şcolar îşi are propriile limitări, pe care trebuie să le depăşească, acest aspect fiind surprins şi de John Maxwell: “Poţi găsi oameni isteţi, talentaţi, plini de succes care, datorită limitărilor conduceri lor, pot să înainteze numai pană la un punct.” (pag.10)

“Adevărata măsură a capacităţii de a conduce este influenţa–nimic mai mult, nimic mai puţi.”

John Maxwell

Pentru a-şi motiva cadrele didactice managerul şcolar (directorul) trebuie să îi influenţeze, mai ales în acele domenii care vizează reuşita. Autorul John Maxwell ilustrează această lege prin două prezenţe feminine care au influenţat puternic întreaga omenire. Maica Tereza şi prinţesa Diana. Privite superficial, cele două femei par total diferite însă sondajele publice au demonstrat că şi Diana a influenţat lumea la fel de puternic ca Maica Tereza. Extrem de timidă la începutul căsătoriei cu prinţul Carls, Diana începe să se rupă de tiparele unei vieţi monotone, încurajând oameni să doneze pentru diferite cauze sociale. Ea a înţeles legea influenţei şi la moartea ei lumea a fost la fel de şocată ca la dispariţia Maici Tereza.

Acest exemplu este ilustrativ şi pentru manageri şcolari care la începutul activităţi par blocaţi în anumite tipare. Acestea trebuie respectate, printr-o trăire dedicată, conştienţi fiind de la început că nu titlul este cel mai important ci direcţia pe care o trasezi prin influenţă. Managerul şcolar nu trebuie să se conformeze “în scaunul de director”. Dedicare, acţiune, bună motivare, aceste calităţi trebuie să-l însoţească pe managerul eficient: “cine crede că conduce fără să-l urmeze cineva nu face altceva decât să se plimbe”. (pag. 20)

2. Legea temeliei trainice şi legea respectului

“Nimeni nu poate trece dincolo de limitările propriului caracter”

John Morley

Temelia conduceri este încrederea. Managerul şcolar trebuie să inspire încredere celor din jur. Încrederea se câştigă prin luarea de decizi bune. Managerul şcolar, ca oricărui alt lider, i se cer următoarele calităţi:

· competenţă;

· legătură/relaţie;

· caracter.

Managerul şcolar trebuie să fie unul de caracter. Caracterul managerului şcolar este citit de cei din jur şi acesta ar trebui să comunice celor din jur consecvenţă, potenţial şi respect. Atâta timp cât un manager şcolar ia decizi sănătoase, îşi admite greşelile atunci când greşeşte şi pune binele celor din jur mai presus de planurile sale personale, el va reuşi să îşi câştige respectul celor din jur.

“ Liderul trebuie să ştie, trebuie să ştie că ştie, şi trebuie să îi poată face pe cei din jurul său deplin conştienţi de faptul că el ştie”

Clarence B. Randall

A fi respectat de cel din jur este un lucru extraordinar. Când oameni respectă pe cineva ca persoană, îl admiră. Îl respectă ca pe un prieten, îl iubesc. Când îl respectă ca pe un lider, îl urmează. John Maxwell surprinde grafic orientarea oamenilor după liderii pe care îi respectă. Când managerul şcolar câştigă respectul celor din jur, el va fi recunoscut drept persoana cu cea mai mare capacitate de conducere, acest aspect va fi recunoscut, iar cei din jur îl vor urma.

3. Legea legăturii şi legea cercului restrâns

“Ca să te conduci pe tine, foloseşte-ţi capul; ca să-i conduci pe alţi, foloseşte-ţi inima”

John Maxwell

Se ştie că nu îi poţi determina pe oameni să acţioneze dacă nu i-ai mişcat mai întâi emoţional. Inima se află înaintea minţii. Daca managerul şcolar a reuşit să câştige respectul celor din jur, aceasta va avea ca rezultat concretizarea unor relaţii puternice care trec dincolo de subordonarea şef–angajat. Cu cât devin mai puternice legăturile şi relaţiile dintre indivizi, cu atât este mai probabil ca cei care îl urmează pe manager să dorească să îl ajute. Acesta este unul dintre cele mai importante principii: „Oamenilor nu le pasă cât de multe ştiţi, până când nu-şi dau seama cât de mult vă pasă” (pag.104). Pentru a stabili o legătură cu membrii unui grup, trebuie să te raportezi la ei ca indivizi.

Una dintre cele mai importante sarcini ale managerului şcolar este să iniţieze legături cu oameni. Când s-a achitat de această sarcină şi după ce a stabilit relaţii, în rândul angajaţilor va exista o loialitate incredibilă şi o puternică etică a munci. Managerul şcolar nu trebuie să subestimeze deloc zidirea punţilor de legătură dintre el şi oamenii care i se subordonează, dintre el şi cadrele didactice, dintre el şi restul angajaţilor, dintre el şi elevi.

“Valorifică-i pe cei mai buni oameni pe care îi ai în unitatea ta, dezvoltă-i cât poţi de mult şi încredinţează-le toate sarcinile pe care le poţi încredinţa lor”

John Maxwell

Autorul subliniază că există posibilitatea ca, fiind în funcţia de conducere să te izolezi într-un fel de restul lumi. Cineva zicea următoarele: „Când te afli în vârful piramidei, devii singuratic, aşa că ai face bine să iei pe cineva cu tine”. Este ca managerul şcolar să găsească în restul angajaţilor câţiva oameni care să-i devină prieteni şi in care să aibă încredere deplină. Munca între oameni şi cu oamenii devine uneori dificilă, pentru că personalităţile diferă, iar conflictele sunt inevitabile. Prietenii sunt acei oameni care sunt acolo ca să ne încurajeze, să ne sprijine, să ne ajute. Managerul şcolar are nevoie de astfel de prieteni. Este înţelept pentru ele să se înconjoare de cei mai buni oameni cu putinţă.

4. Legea priorităţilor şi legea sacrificiului

“Sunt multe lucruri care îmi vor captiva privirea, însă există doar câteva lucruri care îmi vor captiva inima”                                Tim Redmond

Liderii nu ajung niciodată într-un punct în care să nu mai fie nevoie să-şi stabilească priorităţile. Fiecare manager şcolar este responsabil de funcţia pe care o deţine. Întâi de toate lista de priorităţi trebuie să înceapă cu ceea ce ni se cere: „Toate lucrurile care se cer făcute, dar pe care nu trebuie să le faci tu însuţi trebuie încredinţate altora sau eliminate”. (pag179)

Managerul şcolar trebuie să aibă pasiune pentru ceea ce face iar rigurozitatea trebuie să-i coordoneze priorităţile, în funcţie de capacităţi, contexte de timpi, cerinţe. Sarcinile trebuie îndeplinite, de aceea i se cere managerului şcolar să aloce timp stabilirii priorităţilor astfel încât activitatea sa să fie cursivă şi nu haotică.

“Când ajungi lider îţi pierzi dreptul să te gândeşti la tine însuţi”

Gerald Brooks

Având de a face cu o colectivitate de oameni, deseori managerul şcolar se vede nevoit să sacrifice din timpul său liber, din unele relaţii ale sale. El trebuie să-şi asume rolul de a rezolva situaţiile conflictuale apărute spontan între cadre didactice, între cadre didactice şi elevi, intre elevi, intre elevi şi ceilalţi angajaţi, etc.

Sacrificiul este un proces continuu nu un preţ pe care îl plăteşti o singură dată. Preţul conducerii este următorul: pe măsură ce urci în conducere, responsabilităţile cresc şi drepturile descresc. Cu cât un conducător urcă mai sus, cu atât va sacrifica mai mult: „în locul oricărui lucru care ţi-a scăpat, ai câştigat altceva; şi pentru orice lucru pe care îl câştigi, pierzi cevaRalph Waldo Emersona (pag. 193)


BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

1. John Maxwell, Cele 21 de legi incontestabile ale conducerii, editura Life, Arad, 2000

2. John Maxwell, Dezvoltă liderul din tine, editura Amaltea, București, 1899

3. John Maxwell, Cum să devii o persoană cu influenţă,editura Amaltea, București, 2002

4. Alois Ghergut, Management general si strategic in educatie. Ghid practic ,editura Polirom, Iași, 2007

5. Romita B. Iucu, Managementul clasei de elevi. Aplicatii pentru gestionarea situatiilor de criză educațională., editura Polirom, Iași, 2006

Work  Summary

John C. Maxwell, called the American expert in the leadership domain, is the author of 22 books, most of them refer to the leadership domain: How to become an influent person, The attitude of the winner,  Develop the leader out of you, Develop the leaders around you, etc.

In „The 21 incontestable laws of leadership”, John Maxwell reveals an extraordinary view of what the wish of learning should represent and of applying the essential principles of leadership. There are twenty one laws, from which can be  mentioned: limitation law, influence law, process law, navigation law, the law of E. F. Hutton, etc

John Maxwell aplies these laws in different activity areas: business, military system, religious system, family area, education domain, etc. The author highlights vehemently that:  all rise and collapse because of leadership. No matter how one does his work, he must know that it will remain or perish depending on the leadership. Five basic principles can be encountered in the idea of the book:

 • The staff determines the organization potential.
 • Relations determine organization state of mind.
 • The structure determines the organization size.
 • Vision determines organization direction.
 • Leadership determines the organization success.
 

Revista cu ISSN

ROLUL LECTURII

ROLUL LECTURII ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITÃŢII COPILULUI CÃLÃTORIE SPRE INIMÃ ŞI MINTE ...   Prof. Popescu Ileana - Alina (limba si literatura românã) Şcoala”Arhitect T. T. Socolescu”, com. Pãulesti, Judetul Prahova     Literatura – „scop absolut...

Read more

Spune NU drogurilor - clasificare drogur…

Clasificare droguri În literatura de specialitate şi în practică există numeroase clasificări ale drogurilor, având la bază diferite criterii, cele mai cunoscute fiind: după efectul produs asupra sistemului nervos central -...

Read more

Cazul vocativ

CAZUL VOCATIV Profesor Nae Mihaela, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, Piteşti Cazul vocativ are o situaţie diferită faţă de celelalte patru cazuri, deoarece nu apare decât la substantivele care...

Read more

Procesul de invatamant si sistemul de in…

PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT   Înv. Dobraniş Gabriela, Şcoala Gimnazială Ungureni, Bacău   Procesul de învăţământ este considerat cea mai înaltă formă de organizare şi desfăşurare a educaţiei, determinate de prezenţa...

Read more

Les methodes expositives dans la langue …

LES METHODES EXPOSITIVES DANS LA LANGUE ET LA LITTERATURE FRANCAISE   Andone Crenguța - profesor Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov   Les méthodes expositives dans la langue et la littérature francaise sont: la description,...

Read more

Rolul familiei moderne in educatie

ROLUL FAMILIEI MODERNE ÎN EDUCAȚIE   Prof. înv.primar Abaza Maria Școala Gimnazială Nr.1 Tîrgu Ocna, județul Bacău               Familia este primul mediu în care copilul se dezvoltă, de unde acesta împrumută obiceiuri și deprinderi...

Read more

Optimizarea procesului de predare prin d…

OPTIMIZAREA PROCESULUI DE PREDARE PRIN DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE        Înv. Gligor Dana Școala Gimnazială Vidra, jud. Alba   O învățare eficientă, durabilă, este aceea care are la bază participarea activă a elevului la...

Read more

Manuale scolare valabile an scolar 2012 …

Manuale scolare valabile pentru anul scolar 2012-2013   Vezi catalogul manualelor scolare valabile in invatamantul preuniversitar,  

Read more